AVES Wildnetten

De laatste jaren nemen de problemen met houtduiven steeds toe.
De schade op groentepercelen kan enorm uit de hand lopen. Het
gedrag van houtduiven wordt steeds ‘agressiever’ en de gekende
vogelafweersystemen voldoen niet meer. Het afschrikkanon, de scareyman, de imitatieroofvogels,…. al deze systemen zijn weinig effectief. De houtduiven wennen snel aan deze afweermethoden.

Kenmerken van de materialen 

Een zeer belangrijk kenmerk is de grootte van de mazen. De netten worden kort na planten over de teelt gelegd waardoor de kleine blaadjes makkelijk door de mazen kunnen groeien. Wanneer de maasgrootte beperkt blijft tot 5 à 8 mm zal doorgroei van de blaadjes vermeden worden. De maasgrootte is eveneens belangrijk om te vermijden dat duiven op de netten zouden landen en door de mazen heen pikken.
Ook de vorm van de mazen is belangrijk. Netten met een vormvaste structuur zijn makkelijker hanteerbaar. Het gewicht van de
netten is belangrijk om schade aan het gewas te voorkomen. Er zijn netten beschikbaar in groen of in een andere kleur, voorlopig
hebben de groene netten de beste UV-stabilisatie, waardoor ze minder snel verduren door het zonlicht. De kleur van de netten zou
in de toekomst een rol kunnen spelen in o.a. slagewassen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het gewas compacter groeit onder
een blauwe kleur. Rood is dan weer het andere uiterste. Verder praktijkonderzoek zal dit echter nog uitwijzen.